Edycja 2013

Edycja 2013

Najbardziej innowacyjne firmy otrzymały Innowatory WPROST 2013 cz. I Fot. Arek Markowicz
Projekt INNOWACYJNE FIRMY to cykl publikacji w tygodniku Wprost oraz uroczysta Gala wręczenia nagród dla największych innowatorów. Promujemy firmy, które nie boją się inwestycji w badania i rozwój. Prezentujemy polskie przedsiębiorstwa mogące konkurować z europejskimi i światowymi potęgami.

Ten rok jest dla nas szczególnie ważny, bo oprócz możliwości skorzystania z publikowanego dorobku Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk pozyskaliśmy bardzo ważnego partnera merytorycznego - Narodowe Centrum Badan i Rozwoju. To dla nas dowód uznania i potwierdzenie, że przez trzy lata Innowatory WPROST zyskały prestiż i status wyróżnienia, którym się firmy chwalą i które ma konkretne przełożenie na osiąganie celów biznesowych – mówiła, otwierając galę Katarzyna Gintrowska, dyrektor generalna AWR WPROST, inicjatorka nagrody WPROST dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw.

Bez nowatorskich pomysłów żadna firma nie może marzyć ani o sukcesie rynkowym, ani tym bardziej o zyskach. Dlatego tak ważne jest połączenie nauki z biznesem. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pomaga naukowcom w sfinansowaniu badań oraz przedsiębiorcom we wprowadzeniu na rynek wynalazków powstałych w polskich jednostkach naukowych – mówił podczas gali prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady NCBR. – Cieszy nas, że w tegorocznej edycji konkursu Innowatorzy WPROST wśród laureatów nominowanych do głównych wyróżnień znalazło się wielu naszych beneficjentów. To pokazuje, że nasze działania mają głęboki sens - dodał prof. Kątcki.

To dla mnie zaszczyt, że WPROST zainteresował się prowadzonymi przez nas badaniami. To właśnie dzięki mediom można połączyć te dwa światy: nauki i biznesu, skąd wywodzą się innowacje. Innowacjami możemy pokonać wszystkie bariery, ale innowacyjność jest wtedy, kiedy jest na nią popyt. W Polsce na szczęście występuje on coraz częściej – mówił z kolei prof. Tadeusz Baczko, który w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN kieruje pracami nad „Listą 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Galeria:
Innowatory „Wprost” 2013

Innowatory WPROST są przyznawane od 2011 r. Lista nagrodzonych powstaje na bazie „Listy 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce” opracowaną przez zespół naukowców z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Na jej podstawie dział WPROST BIZNES dokonuje wyboru firm-liderów innowacji w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki. Sektory te to farmacja, energetyka, przemysł, budownictwo, usługi dla biznesu, media i telekomunikacja, budownictwo. W tym roku po raz pierwszy przyznano również nagrody dla firm z sektora e-biznes. Wręczenie nagród jest jednocześnie ukoronowaniem cyklu dodatków poświęconych innowacjom ukazujących się w tygodniku WPROST i poświęconych różnym aspektom innowacji w przedsiębiorstwach i we współczesnej gospodarce.


Innowatory WPROST 2013 otrzymały w poszczególnych kategoriach

Farmacja / medycyna

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.i Celon Pharma S.A.

Polpharma Wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju innowacyjność rynkową. Ponosi znaczne nakłady na innowacyjność. Jest w pierwszej piątce największych inwestorów w B+R w 2011 r. a intensywność w sprzedaży wyniosła 4,7%. Wykazuje się ponadprzeciętną aktywnością w skali kraju w sferze własności przemysłowej oraz pozyskiwania funduszy europejskich na projekty innowacyjne.


Usługi dla biznesu

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. i KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku charakteryzuje ponadprzeciętna innowacyjność procesowa i nakłady na innowacyjność w skali krajowej. Wyróżnia ją bardzo wysoka także na warunki międzynarodowe intensywność nakładów na B+R liczona do sprzedaży która wyniosła blisko 36%.w 2011 r.

KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe charakteryzuje ponadprzeciętna innowacyjność rynkowa czego wyrazem jest dynamika sprzedaży w 2011 r. w wysokości 149%. KGHM CUPRUM należy do czołówki inwestorów w B+R i charakteryzowało się blisko 80% intensywnością tych nakładów w sprzedaży w 2011 r..


Media / IT / telekom

Orange Polska i WASKO S.A.

Orange Polska, ma ponadprzeciętne nakłady na innowacje w Polsce. Wyniosły one2,3 mld zł w 2011 r. obejmując inwestycje w środki trwałe jak i w badania i rozwój. Uczestniczy w 5 projektach 7 programu UE. Współpracuje z 6 politechnikami w Polsce, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Princeton University oraz z Polską Akademią Nauk i Instytutem Łączności.

WASKO. Firma charakteryzuje się innowacyjnością rynkową, procesową oraz ponosi nakłady na badania i rozwój Wykazywała też ponadprzeciętną aktywność w pozyskiwaniu kontraktów z funduszy europejskich na innowacje


Finanse

BONDSPOT S.A. i PKO Bank Polski S.A.

BondSpot S.A.– firmę wyróżnia innowacyjność procesowa i ponoszenie nakładów na innowacje. Uzyskała w 2011 r. wysoką dynamikę sprzedaży wynoszącą 135%.

PKO Bank Polski ponosi nakłady na innowacje w tym na badania i rozwój. Charakteryzuje się innowacyjnością rynkową. Dynamika sprzedaży w 2011 r w stosunku do roku ubiegłego wyniosła 111%.


Przemysł

Małkowski – Martech Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Małkowski-Martech – przedsiębiorstwo należy do grupy małych i średnich. Firma wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju innowacyjność rynkową i procesową. Zwracają uwagę: wysoka intensywność nakładów na B+R w stosunku do sprzedaży wynosząca 3,7%, posiadane patenty i kontrakty z funduszy europejskich na innowacje przy dynamice sprzedaży ponad 154%.

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. – przedsiębiorstwo to wykazuje ponadprzeciętną innowacyjność rynkową-dynamika sprzedaży w 2011 r. na poziomie 182%. Firmę wyróżnia się też ponadprzeciętną innowacyjnością procesową. Ponosi znaczne nakłady na innowacyjność (inwestycje w w B+R ponad 32 mln. zł intensywność w sprzedaży 1,8%). Jest aktywna w sferze własności przemysłowej oraz pozyskiwania kontraktów z funduszy europejskich na innowacyjność.


Energetyka

APATOR S.A. i ABB S.A.

APATOR wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju innowacyjność rynkową. Ponosi nakłady na innowacyjność. Jest inwestorem w badania i rozwój (B+R) o wysokiej intensywności nakładów do sprzedaży w 2011 r. na poziomie 3,8%. Zwraca uwagę ponadprzeciętna w skali krajowej dynamika w sferze własności przemysłowej i uzyskanie 6 patentów w Urzędzie Patentowym RP w 2011 r..

ABB wykazywała w 2011 r. w Polsce innowacyjność rynkową - dynamika sprzedaży ponad 115%. W sferze nakładów na innowacyjność zwracają m.in. uwagę wydatki na B+R w Polsce o wartości ponad 47 mln zł i ich intensywność liczona do sprzedaży na poziomie 2,5%. Zwracają uwagę patenty i posiadane kontrakty z funduszy europejskich na innowacje..


Budownictwo

HEFAL SERWIS S.A. i SMAY Sp. z o.o.

Hefal Serwis wykazuje innowacyjność rynkową o czym świadczy m.in. dynamika sprzedaży w 2011 r wynosząca blisko 170% oraz ponadprzeciętną aktywność w pozyskiwaniu funduszy europejskich na innowacyjność.

Firmę SMAY wyróżnia innowacyjność rynkową o czym świadczy dynamika sprzedaży 156% w 2011 r. Ponosi nakłady na innowacyjność oraz inwestuje w B+R. Wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju ilość podpisanych kontraktów z funduszy europejskich na innowacyjność.


e-BIZNES

eSKY.pl S.A. Comperia.pl S.A

eSKY.pl. wykazuje ponadprzeciętną innowacyjność rynkową o czym świadczy także dynamika sprzedaży 147%. Przedsiębiorstwo to wyróżnia też innowacyjność procesowa. Ponosi nakłady na innowacyjność oraz inwestuje w B+R w 2011 r. Firma jest aktywna w sferze własności przemysłowej oraz pozyskiwania funduszy europejskich na innowacyjność.

Przedsiębiorstwo Comperia.pl S.A. wykazuje innowacyjność rynkową czego wyrazem w 2011 r. była dynamika sprzedaży 152%. Przedsiębiorstwo jest inwestorem w badania i rozwój.


Nagroda specjalna NCBR

Vigo System S.A.


Patronat merytoryczny nad trzecią edycją gali i nagród Innowator WPROST objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Parterami gali są PKN Orlen, Grupa Azoty, Grupa Adamed, Polski Holding Obronny, PKP Cargo, KDPW, Kulczyk Investments. Galę wspierają również Alma, Clever Frame i Narvil Conference&Spa.

 

Partnerzy edycji 

 • Partner Strategiczny
 • PKN Orlen
 • Partnerzy Główni
 • BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Enea
 • PKO Bank Polski
 • PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
 • Partnerzy
 • Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • KGHM Polska Miedź
 • PHH - Polski Holding Hotelowy
 • Renaissance Warsaw Airport Hotel
 • Vasco