Edycja 2013

Edycja 2013

Najbardziej innowacyjne firmy otrzymały Innowatory WPROST 2013 cz. I Fot. Arek Markowicz 
Projekt INNOWACYJNE FIRMY to cykl publikacji w tygodniku Wprost oraz uroczysta Gala wręczenia nagród dla największych innowatorów. Promujemy firmy, które nie boją się inwestycji w badania i rozwój. Prezentujemy polskie przedsiębiorstwa mogące konkurować z europejskimi i światowymi potęgami.

Ten rok jest dla nas szczególnie ważny, bo oprócz możliwości skorzystania z publikowanego dorobku Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk pozyskaliśmy bardzo ważnego partnera merytorycznego – Narodowe Centrum Badan i Rozwoju. To dla nas dowód uznania i potwierdzenie, że przez trzy lata Innowatory WPROST zyskały prestiż i status wyróżnienia, którym się firmy chwalą i które ma konkretne przełożenie na osiąganie celów biznesowych – mówiła, otwierając galę Katarzyna Gintrowska, dyrektor generalna AWR WPROST, inicjatorka nagrody WPROST dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw.

Bez nowatorskich pomysłów żadna firma nie może marzyć ani o sukcesie rynkowym, ani tym bardziej o zyskach. Dlatego tak ważne jest połączenie nauki z biznesem. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pomaga naukowcom w sfinansowaniu badań oraz przedsiębiorcom we wprowadzeniu na rynek wynalazków powstałych w polskich jednostkach naukowych – mówił podczas gali prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady NCBR. – Cieszy nas, że w tegorocznej edycji konkursu Innowatorzy WPROST wśród laureatów nominowanych do głównych wyróżnień znalazło się wielu naszych beneficjentów. To pokazuje, że nasze działania mają głęboki sens – dodał prof. Kątcki.

To dla mnie zaszczyt, że WPROST zainteresował się prowadzonymi przez nas badaniami. To właśnie dzięki mediom można połączyć te dwa światy: nauki i biznesu, skąd wywodzą się innowacje. Innowacjami możemy pokonać wszystkie bariery, ale innowacyjność jest wtedy, kiedy jest na nią popyt. W Polsce na szczęście występuje on coraz częściej – mówił z kolei prof. Tadeusz Baczko, który w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN kieruje pracami nad „Listą 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Galeria:
Innowatory „Wprost” 2013

Innowatory WPROST są przyznawane od 2011 r. Lista nagrodzonych powstaje na bazie „Listy 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce” opracowaną przez zespół naukowców z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Na jej podstawie dział WPROST BIZNES dokonuje wyboru firm-liderów innowacji w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki. Sektory te to farmacja, energetyka, przemysł, budownictwo, usługi dla biznesu, media i telekomunikacja, budownictwo. W tym roku po raz pierwszy przyznano również nagrody dla firm z sektora e-biznes. Wręczenie nagród jest jednocześnie ukoronowaniem cyklu dodatków poświęconych innowacjom ukazujących się w tygodniku WPROST i poświęconych różnym aspektom innowacji w przedsiębiorstwach i we współczesnej gospodarce.


Innowatory WPROST 2013 otrzymały w poszczególnych kategoriach

Farmacja / medycyna

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.i Celon Pharma S.A.

Polpharma Wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju innowacyjność rynkową. Ponosi znaczne nakłady na innowacyjność. Jest w pierwszej piątce największych inwestorów w B+R w 2011 r. a intensywność w sprzedaży wyniosła 4,7%. Wykazuje się ponadprzeciętną aktywnością w skali kraju w sferze własności przemysłowej oraz pozyskiwania funduszy europejskich na projekty innowacyjne.


Usługi dla biznesu

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. i KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku charakteryzuje ponadprzeciętna innowacyjność procesowa i nakłady na innowacyjność w skali krajowej. Wyróżnia ją bardzo wysoka także na warunki międzynarodowe intensywność nakładów na B+R liczona do sprzedaży która wyniosła blisko 36%.w 2011 r.

KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe charakteryzuje ponadprzeciętna innowacyjność rynkowa czego wyrazem jest dynamika sprzedaży w 2011 r. w wysokości 149%. KGHM CUPRUM należy do czołówki inwestorów w B+R i charakteryzowało się blisko 80% intensywnością tych nakładów w sprzedaży w 2011 r..


Media / IT / telekom

Orange Polska i WASKO S.A.

Orange Polska, ma ponadprzeciętne nakłady na innowacje w Polsce. Wyniosły one2,3 mld zł w 2011 r. obejmując inwestycje w środki trwałe jak i w badania i rozwój. Uczestniczy w 5 projektach 7 programu UE. Współpracuje z 6 politechnikami w Polsce, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Princeton University oraz z Polską Akademią Nauk i Instytutem Łączności.

WASKO. Firma charakteryzuje się innowacyjnością rynkową, procesową oraz ponosi nakłady na badania i rozwój Wykazywała też ponadprzeciętną aktywność w pozyskiwaniu kontraktów z funduszy europejskich na innowacje


Finanse

BONDSPOT S.A. i PKO Bank Polski S.A.

BondSpot S.A.– firmę wyróżnia innowacyjność procesowa i ponoszenie nakładów na innowacje. Uzyskała w 2011 r. wysoką dynamikę sprzedaży wynoszącą 135%.

PKO Bank Polski ponosi nakłady na innowacje w tym na badania i rozwój. Charakteryzuje się innowacyjnością rynkową. Dynamika sprzedaży w 2011 r w stosunku do roku ubiegłego wyniosła 111%.


Przemysł

Małkowski – Martech Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Małkowski-Martech – przedsiębiorstwo należy do grupy małych i średnich. Firma wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju innowacyjność rynkową i procesową. Zwracają uwagę: wysoka intensywność nakładów na B+R w stosunku do sprzedaży wynosząca 3,7%, posiadane patenty i kontrakty z funduszy europejskich na innowacje przy dynamice sprzedaży ponad 154%.

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. – przedsiębiorstwo to wykazuje ponadprzeciętną innowacyjność rynkową-dynamika sprzedaży w 2011 r. na poziomie 182%. Firmę wyróżnia się też ponadprzeciętną innowacyjnością procesową. Ponosi znaczne nakłady na innowacyjność (inwestycje w w B+R ponad 32 mln. zł intensywność w sprzedaży 1,8%). Jest aktywna w sferze własności przemysłowej oraz pozyskiwania kontraktów z funduszy europejskich na innowacyjność.


Energetyka

APATOR S.A. i ABB S.A.

APATOR wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju innowacyjność rynkową. Ponosi nakłady na innowacyjność. Jest inwestorem w badania i rozwój (B+R) o wysokiej intensywności nakładów do sprzedaży w 2011 r. na poziomie 3,8%. Zwraca uwagę ponadprzeciętna w skali krajowej dynamika w sferze własności przemysłowej i uzyskanie 6 patentów w Urzędzie Patentowym RP w 2011 r..

ABB wykazywała w 2011 r. w Polsce innowacyjność rynkową – dynamika sprzedaży ponad 115%. W sferze nakładów na innowacyjność zwracają m.in. uwagę wydatki na B+R w Polsce o wartości ponad 47 mln zł i ich intensywność liczona do sprzedaży na poziomie 2,5%. Zwracają uwagę patenty i posiadane kontrakty z funduszy europejskich na innowacje..


Budownictwo

HEFAL SERWIS S.A. i SMAY Sp. z o.o.

Hefal Serwis wykazuje innowacyjność rynkową o czym świadczy m.in. dynamika sprzedaży w 2011 r wynosząca blisko 170% oraz ponadprzeciętną aktywność w pozyskiwaniu funduszy europejskich na innowacyjność.

Firmę SMAY wyróżnia innowacyjność rynkową o czym świadczy dynamika sprzedaży 156% w 2011 r. Ponosi nakłady na innowacyjność oraz inwestuje w B+R. Wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju ilość podpisanych kontraktów z funduszy europejskich na innowacyjność.


e-BIZNES

eSKY.pl S.A. Comperia.pl S.A

eSKY.pl. wykazuje ponadprzeciętną innowacyjność rynkową o czym świadczy także dynamika sprzedaży 147%. Przedsiębiorstwo to wyróżnia też innowacyjność procesowa. Ponosi nakłady na innowacyjność oraz inwestuje w B+R w 2011 r. Firma jest aktywna w sferze własności przemysłowej oraz pozyskiwania funduszy europejskich na innowacyjność.

Przedsiębiorstwo Comperia.pl S.A. wykazuje innowacyjność rynkową czego wyrazem w 2011 r. była dynamika sprzedaży 152%. Przedsiębiorstwo jest inwestorem w badania i rozwój.


Nagroda specjalna NCBR

Vigo System S.A.


Patronat merytoryczny nad trzecią edycją gali i nagród Innowator WPROST objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Parterami gali są PKN Orlen, Grupa Azoty, Grupa Adamed, Polski Holding Obronny, PKP Cargo, KDPW, Kulczyk Investments. Galę wspierają również Alma, Clever Frame i Narvil Conference&Spa.


Laureaci

Statuetki konkursu nagrody „Innowatory Wprost”

Laureaci 2011

 • Zakłady Chemiczne Organika
 • Mostostal Zabrze
 • Telefonika
 • Mokate
 • Herbapol Lublin
 • Inter Cars
 • Selena FA (Polska)
 • HTL-STREFA S.A.
 • Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A.
 • Amica Wronki
 • Wasko
 • Famur
 • Asseco South Eastern Europe
 • Zakłady Azotowe Puławy
 • Rafamet
 • Nowy Styl
 • Kopex
 • Asseco Poland
 • Fakro
 • Comarch
 • Polpharma

Laureaci 2012

Farmacja
Selvita, Adamed, Tricomed
Energetyka
ABB, RAFAKO, PGE S.A.
Przemysł
FAMUR, NEWAG, KGHM Polska Miedź
Usługi dla biznesu
Macrologic, V-soft, Atrem S.A.
Media i telekomunikacja
Comarch, Orange, Software Mind
Budownictwo
FAMUR, NEWAG, KGHM Polska Miedź
Finanse
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, BRE Bank, PKO BP SA

Laureaci 2013

Farmacja i medycyna
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., CELON PHARMA S.A.
Energetyka
APATOR S.A., ABB S.A.
Przemysł
Małkowski – Martech, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
Budownictwo
HEFAL SERWIS S.A., SMAY Sp. z o.o.
Usługi dla biznesu
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe
Media i telekomunikacja
Orange Polska, WASKO S.A.
Finanse
BONDSPOT S.A., PKO Bank Polski S.A.
E-biznes
eSKY.pl S.A., Comperia.pl S.A.

Laureaci 2014

Farmacja i medycyna
LEK-AM, Novascon Pharmaceuticals
Energetyka
ECO-SOL S.A., Dalkia Warszawa
Przemysł
Avon Operations Polska, Wielton
Budownictwo
DRUTEX S.A., Tacit Development Polska
Usługi dla biznesu
Infonet Projekt S.A., Integer.pl
IT i Telekomunikacja
ACTION, ZUS
Finanse
Bank SMART, Bank Zachodni WBK
Nauka
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

Laureaci 2015

Farmacja
Abbvie
Energetyka
PGE, Hermes Energy Group
Przemysł
Ursus S.A., PCO S.A.
Budownictwo
ADV Por Property Investment, Pracownia Architektoniczna Kahl-Gaczorek
Usługi dla biznesu
NCR, Poczta Polska / Envelo
Telekomunikacja + IT
XTB Broker, Alfa Projekt
Finanse
Vivus, BZ WBK
Nauka
Prof. Włodzimierz Baranowski
Dobre Geny Innowacji
Modalto, STOCK Polska, Energia Dla Firm S.A., LEDin
Mecenas Innowacji
Enea

Laureaci 2016

Farmacja
Celther Polska
Energetyka
Tauron
Przemysł
Lubelski Węgiel „Bogdanka”
Budownictwo
Griffin Real Estate
Usługi dla biznesu
Ptak, Ever Grupa
Finanse
Vivus
Nauka
Astra Zeneca Poland
Osobowość Innowacji
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Dobre Geny Innowacji
BleBox.eu
Dobre i Polskie
SemCo SGNiP Krystyna Just
Mistrz e-Commerce 2016
Lokoapp, Travelist
Wyróżnienie e-Commerce 2016
TIM.pl

Laureaci 2017

Farmacja
Boehringer Ingelheim Polska, Janssen-Cilag Polska
Energetyka
Tauron Polska Energia S.A.
Budownictwo
Terra Casa
Usługi
Superexpo.com, Canon Polska
IT + Telekomunikacja
TP-Link, Nerlo Data
Finanse
IT Card, PKP Intercity, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Nauka
prof. dr hab. nauk medycznych Maciej Banach z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Dobre Geny Innowacji
Mateusz Grzesiak
Osobowość Innowacji
prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak

Laureaci 2018

Przemysł
Astronika Sp. z o.o., PIAP Space Sp. z o.o.
Energetyka
TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Budownictwo i infrastruktura
Inwestycja Implant S.A., Polskie Koleje Państwowe S.A.
Transport i logistyka
99rent Sp. z o.o.
Farmacja
GlaxoSmithKline , Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
IT i Telekomunikacja
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Usługi dla biznesu
SIXT Polska, Targi Kielce S.A., Assay Investment Sp. z o.o., AB S.A.
Nauka
prof. Krystian Jażdżewski
Osobowość
prof. Adam Krętowski
Dobre Geny Innowacji
Polski Fundusz Innowacji S.A., VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.

Laureaci 2019

Nauka
GSK, MSD Polska Sp. z o.o.
Farmacja
Roche Polska Sp. z o.o., Takeda Pharma Sp. z o.o.
Budownictwo i Infrastruktura
HM Factory Sp. z o.o.
IT i Telekomunikacja
InPhoTech Sp. z o.o., Tomorrow Sp. z o.o.
Energetyka
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A.
Ekologia i środowisko
KGHM Polska Miedź S.A., PANEK S.A.
Przemysł
Robert Samczyk prezes Protech Motors Industrial Services Sp. z o.o. Sp. k., KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Transport/Logistyka
DHL Parcel Polska, Polski Linie Lotnicze LOT S.A.
Dobra konsumpcyjne
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
Usługi dla biznesu
GEIS PL, Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Gen Innowacji
Solaris Energy, Elimen Group
Osobowość
prof. Dariusz Kowalski

Laureaci 2020

Farmacja
Bristol Myers Squibb i GSK
Nauka
Abbott Laboratories Polska, Novo Nordisk Pharma
Medycyna
Agencja Badań Medycznych
Telekomunikacja, technologia i usługi dla biznesu
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i Enego Sp. z o.o.
Budownictwo i Infrastruktura
Budren, Atal
Ekologia i środowisko
Foton Technik z grupy innogy, Respect Energy S.A.
Energetyka
Energa z grupy Orlen, PGNiG
Przemysł
Grupa Skibicki
Design
Tarasola
Dobre Geny Innowacji
InPhoTech, Provema
Osobowość
dr nauk medycznych Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Za działalność społeczną i pomoc w dobie koronawirusa
Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, Huawei Polska, Polski Holding Hotelowy

Laureaci 2021

Innowacyjny Samorząd
Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego, Adrian Łuckiewicz Burmistrz Wasilkowa
Budownictwo i Infrastruktura
PKP S.A.
Design / Dobra luksusowe
Moskit-Alu Sp. z o.o., LUXE FASHION
Ekologia i Środowisko
Columbus Elite S.A., British-American Tobacco Polska S.A. Fabryka BAT w Augustowie
Energetyka i Przemysł
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A.
Farmacja
GSK Commercial Sp. z o.o., Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
Finanse i Fintech
PZU S.A.
Nauka
Syntplant sp. z o.o.
Usługi dla Biznesu
IŁ Capital Sp. z o.o.
Nowe Technologie
EPSON, PZU Zdrowie S.A.
Osobowość Innowacji
Prof. Mariusz Kuśmierczyk
Dobre Geny Innowacji
Reliability Solutions Sp. z o.o.

Laureaci 2022

Medycyna
Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
Farmacja
Novartis Poland Sp. z o.o., AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., AbbVie
e-Zdrowie
Takeda Pharma sp. z o.o., Fundacja Saventic
Nowe technologie
Grupa PZU, SMART BUSINESS SOFTWARE, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Fin-Tech
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Motoryzacja
Inter Cars S.A.
Usługi dla biznesu
Polskie Centrum Akredytacji
Ekologia i środowisko
Śląskie. Przywracamy błękit.
Dobra konsumpcyjne
FOREO Sweden
Design
Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Omnicreatio
Budownictwo i infrastruktura
Fakro sp. z o.o.
Nagroda specjalna: Tuz Biznesu
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
Dobre Geny Innowacji
Evorain Sp. z o.o., INURU GmbH
Osobowość Innowacji
Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Mecenas Innowacji
Minister Grzegorz Puda

Laureaci 2023

Farmacja - Choroby Rzadkie
AstraZeneca
Farmacja
GSK, prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Energetyka
Towarowa Giełda Energii S.A.
Ochrona środowiska
Zakład Gospodarki Komunalnej Zawiercie Sp. z o.o.
Biznes
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Smart City
Samana Group
Innowacyjne Technologie
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Innowacyjna Kampania Społeczna
Centrum Medyczne CMP
Manager Innowacji
Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost
Motoryzacja i transport
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Innowacyjny Design
Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A.
Innowacyjna Marka
Blachotrapez
Lider Zmian
Eleport Sp. z o.o.
Innowacyjna Gmina
Stanisław Mieszkowski Wójt gminy Borowa
Dobre Geny Innowacji
EKOVOLTIS sp. z o. o., Fundacja Zakrzewskich
Osobowość Innowacji
Prof. Jolanta Sykut-Cegielska